Pædagog til Tornhuset, Værkstedet på Brunsegårdsvej i Tommerup

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kan du sammen med dygtige kollegaer arbejde ud fra en anerkende og rehabiliterende tilgang, så det enkelte menneske i videst muligt omfang er aktører i eget liv? Har du lyst til at få rygsækken fuld af værktøjer, du kan sætte i spil, så den mission lykkes? Smiler du indforstået, når vi bl.a. taler om low arousal, forudsigelighed og struktur eller neuropædagogik? Hvis ja så læs endelig videre. 

Kan du tænke dig at være en del af et spændende aktivitetstilbud for mennesker med autisme, og er du uddannet pædagog, så har du her muligheden for et job med faglige udfordringer. 

Stillingen er på 34 timer ugentlig.

Om os
Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne mennesker med autisme og består af ni afdelinger beliggende i Odense og Tommerup.

Værkstedet Brunsegårdsvej ligger i Tommerup. Der er pt. tilknyttet 21 mennesker til værkstedet. Værkstedet er et §104 aktivitets- og samværstilbud.

Tilbuddet til menneskerne spænder bredt fra at deltage i den daglige fremstilling af den varme frokost, til svømning, sansemotorik, gå-hold, træværksted, diverse kreative værksteder, musik og havearbejde i form af at save og kløve brænde. Ca. 1 gang om ugen møder personalet kl. 7 og deltager i morgenforløbet omkring menneskerne i et af botilbuddene.
 
Alle menneskerne har en grad af mental retardering, samt en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret.

Autisme er defineret ved følgende:

 • Afvigelser i den sociale udvikling
 • Afvigelser i kommunikationsevnen
 • Indskrænkede og stereotype adfærdsmønstre
 • Manglende eller svag forestillingsevne  
Handicappet autisme kommer forskelligt til udtryk hos den enkelte, og nogle af menneskerne har desuden en psykiatrisk overbygning. Det enkelte menneskes behov og interesser er derfor meget forskellige, men alle har brug for en struktureret og reflekteret pædagogisk tilgang.

Vi tilbyder
 • Et spændende arbejdsmiljø med rig mulighed for indflydelse og udvikling
 • Engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og faglig udvikling højt
 • Fokus på neuropædagogik, low arousal, sanseintegration, TEEACH og KRAP
 • Et målrettet arbejde med udgangspunkt i menneskernes ressourcer og hverdagsliv
 • Introvagter, hvor du får en grundig introduktion til arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du tilegner dig viden omkring handicappet autisme, samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter
 • Et lærende miljø med fokus på sidemandsoplæring
 • En arbejdsplads med mange interne kurser, der kvalificerer dig til jobbet løbende
 • Uddelegering af diverse ansvars- og udviklingsopgaver
 • Personalemøder en gang om ugen
 • Arbejdstider mellem kl. 7:00 – 16:00
 • Faglig supervision
 • Tæt samarbejde med botilbuddet, pårørende samt eksterne samarbejdspartnere
Om dig
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet pædagog.
 • Har eller ønsker at tilegne dig kendskab til mennesker med autisme
 • Kan støtte det enkelte menneske og tilpasse og graduere støtten løbende i forhold til det enkelte menneskes ønsker, behov og ressourcer
 • Kan arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme, d.v.s. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet
 • Har kvalifikationer i håndtering af IT-systemer og er sikker i faglig dokumentation
 • Er tydelig i kommunikation, både verbalt og nonverbalt
 • Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig, anerkendende og motiverende
 • Tænker positivt, kreativt og fremadrettet
 • Er en god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger
 • Er fysisk og psykisk robust – hverdagen indeholder en del fysiske aktiviteter
 • Kan varetage de forskellige praktisk orienterede værksteder
 • Kan arbejde selvstændigt, samt indgå i teamarbejde
 • Er sikker i faglig og skriftlig dokumentation
 • Er i besiddelse af kørekort, da værkstedet har 9 personers bus til rådighed.
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse fra den 1. maj 2024.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger omkring stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Ane Marie (Mie) Kristensen på 29 49 38 72 eller på amkr@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 14. marts 2024. Samtaler forventes afholdt den 18. marts 2024.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Assens Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (34-34 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Odense Kommune, Brunsegårdsvej 51, 5690 Tommerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6005122

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet